Services

Hier vindt u een opstelling van verschillende diensten die wij u als makelaar bieden en die ons positief onderscheiden van anderen. We heten niet voor niets APART…  

Klik voor een gedetailleerd overzicht op de onderstaande servicecategorie waar uw interesse naar uitgaat: 

1. Advies en services m.b.t. onroerend goed
2. Advies en services m.b.t. de afwikkeling
3. Advies en services m.b.t. verhuur
4. Advies en services m.b.t. bedrijven/ondernemers
5. Advies en producten m.b.t. verzekeringen
6. Specifieke adviezen en services m.b.t. [internet] marketing en reclame
7. Advies/diensten/producten van netwerk-partners

1. ADVIES EN SERVICES M.B.T. HET ONROEREND GOED

 • Zoeken naar objecten op basis van uw wenslijst
 • Aanbieden van daarbij passende objecten
 • Eventueel ondertekenen van vertrouwelijkheidsverklaring
 • Ter beschikking stellen van alle object-informatie, zoals bijv. exposé, kadastertekening, plattegronden, VvE-notulen, jaarafrekeningen,   energiepaspoort, enz.
 • Ondertekenen van een bemiddelingsopdracht
 • Plannen van bezichtigingsafspraken
 • Bezichtigen van de geselecteerde objecten
 • Analyse en evaluatie van de bezichtigde objecten
 • Eventueel verzamelen van aanvullende informatie, zoals bijv. kadaster, gemeente, bouwambt, architect, taxateur, e.d.
 • Eventuele bemiddeling bij het laten samenstellen van een makelaarswaardering of een taxatierapport
 • Eventuele hulp/ondersteuning bij een financieringsaanvraag
 • Analyseren van financieringsaanbiedingen van de bank[en]
 • Koopaanbod formuleren en bij de verkoper onderbrengen
 • Onderhandeling m.b.t. de uiteindelijke koopprijs

2. ADVIES EN SERVICES M.B.T. DE AFWIKKELING

 • Keuze van en opdracht geven aan notaris
 • Concept-koopcontract controleren en/of aanpassen
 • Eventuele extra akte t.b.v. verpanding ter hoogte van financiering 
 • Maken van afspraak bij notaris t.b.v. ondertekening contract[en]
 • Ondertekening van alle bankcontracten t.b.v. de financiering [lening/hypotheek, rekening, bankpas, online banking, enz.]
 • Ondertekening koopcontract[en] bij de notaris

3. ADVIES EN SERVICES M.B.T. DE VERHUUR

 • Prognotiseren van mogelijk te behalen huurinkomsten en/of opstellen van een specifieke rentabiliteitsberekening
 • Ondertekenen van het verhuurcontract
 • Advies m.b.t. inrichting, meubels, decoraties, kleuren, enz.

Verhuurservices van APARTments Sauerland:

 • Marketing/Internet Marketing [t/m 64 boekingssites]
 • Verkoop [telefonisch, per e-mail, enz.]
 • Continue actualisering van de eigen [boekings]website
 • Eigenaars login om het eigen gebruik vast te kunnen leggen, voor een overzicht van de verhuren, de prijslijst, e.d. en voor de maandelijkse eindafrekeningen
 • Complete administratie van alle boekingen, bevestigingen, betalingen, zo ook eindafrekening en betaling aan eigenaar
 • Sleutelservice [aankomst en vertrek]
 • Beddengoed- en handdoekenpakketten
 • Eindschoonmaak
 • Kleinere huismeester/conciergediensten
 • Coördinatie van eventuele grotere [nood]reparaties
 • Actuele informatiemap voor de gasten
 • Welkomstpresentje voor de gasten
 • Winterbergkaart [kortingen en andere voordelen]

4. ADVIES EN SERVICES M.B.T. BEDRIJVEN/ONDERNEMERS

 • Marktresearch en marktanalyse
 • Schrijven van een bedrijfsplan [in Duits]
 • Verzamelen informatie m.b.t. horeca- en eventuele bouwver-gunning, brandveiligheid, voorschriften van de gemeente, enz.
 • Eventuele bemiddeling bij het laten samenstellen van een makelaarswaardering of een taxatierapport
 • Eventueel aanvragen van specifieke offertes, bijv. voor de kosten van architect, buiten- en/of binnenbouw, technische installaties, bouwmaterialen, isolatie, enz.
 • Opstellen van het financiële plan
 • Opdracht geven aan accountant om het financiële plan door te rekenen en de cijfers te accorderen [noodzakelijk voor de bank]
 • Presenteren van het bedrijfsplan aan meerdere banken
 • Aanbiedingen/offertes van de bank[en] analyseren
 • Ondertekening van alle bankcontracten t.b.v. de financiering [lening/hypotheek, rekening, bankpas, online banking, enz.]

5. ADVIES EN SERVICES M.B.T. VERZEKERINGEN

Privéverzekeringen, zoals bijv.

 • Gebouwenverzekering [opstal]
 • Inventarisverzekering
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 • Autoverzekering
 • Ziektekostenverzekering
 • Rechtshulpverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidverzekering
 • Risico-Levensverzekering
 • Pensioenverzekering

Bedrijfsverzekeringen, zoals bij.

 • Gebouwenverzekering [opstal]
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vermogensschadenaansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsinhoudverzekering [inventaris, inbraak, brand, enz.]
 • Omzetschadeverzekering
 • Rechtshulpverzekering
 • Werkverkeer-/Autoinhoudverzekering
 • Elektronicaverzekering
 • Machinesverzekering
 • Groepsongevallenverzekering

6. SPECIFIEKE ADVIEZEN EN SERVICES M.B.T. [INTERNET] MARKETING EN RECLAME

 • Ontwerpen/ontwikkelen logo's, huisstijlen, enz.
 • Ontwerpen/ontwikkelen websites [responsive/interactive]
 • Ontwikkelen en uitvoeren van [internet] marketingcampagnes
 • Ontwikkelen en uitvoeren van reclamecampagnes
 • Ontwikkelen en uitvoeren van promotionele acties
 • Schrijven en/of vertalen van teksten
 • Algemene advisering t.b.v. marketing en reclame
 • Algemene bedrijfsadvisering

7. ADVIEZEN/SERVICES/PRODUCTEN VAN NETWERK-PARTNERS

 • Algemene bedrijfsadvisering [organisatie, personeel, enz.]
 • Financiële, fiscale en boekhoudkundige advisering
 • IT/Automatiseringsadviezen
 • Bouw- en/of renovatieadviezen
 • Specifieke horeca-advisering
 • Plus producten en diensten van verschillende leveranciers in diverse sectoren, variërend van [project]inrichting tot klimaatbeheersings-, zonnepanelen- en CV-installaties en van keukens en sanitair tot bouw-,hout- en installatiearbeid